MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Informationsaften til kommende 1. maj børn 2021 afholdt

Søndermarkskolen havde informationsaften den 9. november og den 11. november 2020. 
Informationsaftenen foregik ved tilmelding.

På Frederiksberg kommunes hjemmeside kan du læse mere om hvordan man indskriver til skoler på Frederiksberg:
https://www.frederiksberg.dk/skolestart