Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Klub Norden

De fælles kerneydelser

Klubberne på Frederiksberg har i fællesskab beskrevet deres kerneydelse som:
”Frederiksberg Kommunes klubtilbud, der er frivilligt, fremmer udviklingen af medlemmernes sociale kompetencer gennem aktiviteter og samværsformer, så børn og unge nu og i fremtiden kan indgå i forpligtende relationer og fællesskaber, udvikler forståelse for demokrati, globalt udsyn og rummelighed i forhold til menneskelige forskelligheder (Social inklusion)”,

Fritids- og ungdomsklub Norden

Klub Norden åbnede 5. maj 2008. Huset er på ca. 1000 m2 og indeholder bl.a. opholdsrum/modtagelsesrum, rollespilrum, musik øvelokale, cafeområde, værksteder, lydstudie, bordtennisrum, ungdomsmiljø område, små hyggelige rum, computerrum, playstation og minibiograf.
Vores udeområde indeholder to boldbaner, begynder-skaterbane, hockeybane, hyggekroge med borde og bænke og græsområder, hvor man bare kan hænge ud.

Vi har en del arrangementer uden for ”normal” åbningstid (14.00 - 17.00) fx klasseopdelte overnatninger, temaovernatninger, rollespilsevents, halloweenfest, ungdomsklubfest, sommerfest, efterårskolonier, skikoloni, Vilde Vulkaner etc.
Vi deltager i lokalarrangementer og har et godt samarbejde med kommunens andre klubber, som bl.a. kommer til udtryk gennem fællesaktiviteter i form af fodboldturneringer, rollespilskonferencer mm.

Vi er 12-14 ansatte som sørger for at have fingeren på de ca. 400 medlemmer, så alle børn og unge i klubben trives og har et godt fritidsliv når de er i institutionen. Ud af de 400 medlemmer, hører ca. 70-80 til vores ungdomsklub dvs. unge fra 1.maj 7.kl og op til det 18.år. Ungdomsklubmedlemmer har adgang til klubben tirsdag, onsdag og torsdag aften fra kl.17.00 til 21.30. 

Klubbens kendetegn

  • Vi er en klub, hvor alle skal føle sig trygge og have tillid til hinanden.
  • Vi skal være et sted, hvor alle føler sig værdifulde.
  • Vi er uden fordomme omkring religiøse, politiske og andre holdningsmæssige synspunkter.
  • Vi har fokus på det gode og sunde børnemiljø og det betyder, at vi alle har ansvar for at børn og unge trives og har det rart.

Klubbens grundholdning

Det er vores grundholdning, at alle børn og voksne i samværet med hinanden er ligeværdige - ligeværdigt samvær styrker selvværd hos den enkelte og danner grobund for udvikling omkring: socialisering, tolerance, hensyn, åbenhed, ansvarlighed og individualitet.

Vi lægger vægt på engagerede og nærværende voksne som i fællesskab med børnene kan være igangsættende og inspirerende til et aktivt skabende miljø. Vi skaber en hverdag hvor børnene får mulighed for at, vælge mellem og selv komme med forslag til en lang række aktiviteter, som tilgodeser det enkelte barns behov. Fællesdeltagelse i aktiviteter som fx; musik, sportsaktiviteter, kreative værksteder, naturoplevelser og kolonier skaber sociale relationer og er med til at selvstændiggøre børnene ved at give dem et meningsfuldt ansvar.

Vi lægger også vægt på traditioner i vores pædagogiske arbejde. Traditioner giver historie og rødder, traditioner skaber fællesskab. Vi tror også traditioner kan være med til skabe sammenhæng, overblik og genkendelighed i børnenes verden. Traditionerne er også en god måde at udvide kontakt og kendskab til hinanden, børnenes familier og Norden imellem.

Vi ønsker at glæde og godt humør præger vores dagligdag og til sidst ønsker vi naturligvis at Norden er et attraktivt børne- og unge tilbud i Frederiksberg Kommune.

Link til Klub Nordens egen hjemmeside
http://klubnorden.dk/