Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Princip for klassekasser

Etablering af klassekassen

Forældrene har mulighed for at etablere en klassekasse. Klassekassen etableres og styres af en forælder

 • Klassens lærere kan evt. modtage og give penge videre til den forælder, der er ansvarlig for klassekassen, men lærerene kan ikke opkræve beløb til klassekassen
 • Det er frivilligt, om man som forældre ønsker at betale til klassekassen
 • Der må ikke være nogen form for offentlig registrering af betalere
 • Den der varetager klassekassen har tavshedspligt
 • Der kan kvitteres for indbetalinger til klassekassen som personlig besked i AULA

Indbetalinger til klassekassen

 • Frivillige indbetalinger
 • Overskud ved salg af kaffe/kage, sodavand og lignende ved forældrearrangementer

Indsamling til klassekassen kan ikke ske ved:

 • Opkrævning af beløb
 • Sponsering, husstandsindsamlinger og tvungent salg af postkort og lignende

Brug af indbetalte midler

Alle børn i klassen skal have del i de goder, som klassekassen kan give. Brugen af midler skal så vidt muligt kunne dokumenteres med bilag

Beløb i klassekassen kan f.eks. bruges til:

 • Legetøj, spil og andet, der kan bidrage til trivsel i klassen
 • Sociale arrangementer med og uden forældre

Beløb i klassekassen må ikke bruges til:

 • Betaling af ydelser, som er en betingelse for at gennemføre undervisningen
 • Som delvis betaling af ekskursioner, hytteture og lejrskoler, der iflg. Folkeskoleloven er undervisning

Godkendt den 1. april 2020 af skolebestyrelsen
Revideres senest skoleåret 2022/23