MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Mad- og måltidspolitik

Danske børn og unge er generelt sunde og raske. Alligevel har flere undersøgelser vist, at mange børn og unge spiser for meget sukker og for lidt frugt og grønt. Dette kan føre til mistrivsel i form af:

 • Overvægt eller undervægt, hvilket på sigt kan medføre livsstilssygdomme.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Manglende energi og overskud til at indgå i sociale sammenhænge.
   

Da børnene er i skolen/SFO'en i mange timer hver dag, er det derfor en opgave for skolen/SFO'en i samarbejde med forældrene at arbejde for sunde mad- og måltidsvaner hos eleverne.

Fødevaredirektoratet anbefaler, at børn på skoler og institutioner skal have:

 • adgang til sund mad og frisk drikkevand
 • øget fysisk aktivitet
 • at leg og bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen

 

Søndermarkskolen vil i samarbejde med hjemmene medvirke til, at vores elever får en viden om sund kost.
Det er ikke skolens ansvar at gøre eleverne til sunde individer, men derimod at hjælpe dem til at kunne træffe valg, der fremmer deres sundhed.
Skolen og SFO'en forventer, at eleverne har spist morgenmad, inden de møder i skolen, og at de har madpakker med hjemmefra.

Da frugt og grønt giver hurtig og sund energi og stiller den værste sult, så koncentrationen kan holdes til spisepausen, opfordres alle forældre til, at eleverne har medbragt frugt eller grønt til 10-frikvarteret eller bestiller frugt fra skolens frugtordning.

Formålet med politikken er, at elever, forældre og skolens ansatte får en fælles ramme at handle i. Det skal være en fælles sag at støtte eleverne i at få sunde vaner med hensyn til mad og drikke.

 

Overordnet mål for mad- og måltidspolitikken er:

 • at give eleverne nogle redskaber, som er med til at udvikle deres evne og mulighed for selv at tage sunde valg og handle i forhold hertil
 • at fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen.
 • at samarbejde med forældrene, så sundhed og gode kostvaner er en fælles sag.
 • at kosten følger de overordnede anbefalinger fra Fødevarestyrelsen og de Nordiske Næringsstofsanbefalinger.

 

Mad- og måltidspolitikken på skolen

Disse mål nås ved:

 • at undervisningen i hjemkundskab lægger vægt på sundhed og sund ernæring
 • afholde temadage/uger, hvor der arbejdes tværfagligt med emnet
 • at sikre, at børnene/eleverne har den nødvendige tid at spise i og at det foregår i god ro og orden sammen med en lærer (bh.-6. kl.)
 • at børnene har adgang til frisk vand
 • at mad- og måltidspolitikken tages op på forældremøder.
 • Der er udarbejdet en inspirationsside, som kan anvendes som udgangspunkt for en diskussion.
 • Madpakken er et forældreansvar, da den alene bliver givet til ens eget barn.
 • Skolen opfordrer til at slik, sodavand og kage kun medbringes/uddeles ved helt særlige lejligheder. Man kan fx ved fødselsdage tænke i sunde alternativer.

 

Rammerne omkring frokosten

 • Der skal være god tid til at spise maden.
 • Der skal være tid til og let adgang til at få vasket hænder inden måltidet.
 • Det tilstræbes at maden kan indtages i rolige omgivelser.

 

Evaluering

Skolens ledelse er overordnet ansvarlig for mad- og måltidspolitikken, og at denne løbende evalueres. Politikken evalueres og revideres første gang i 2010, og herefter evalueres den hvert andet skoleår i samarbejde med Elevråd, Skolebestyrelsen og ansatte.

Mad- og måltidspolitikken skal være tilgængelig for forældre via ForældreIntra og offentligt via skolens hjemmeside.

www.madkassen.dk Fødevarestyrelsens hjemmeside om sund mad og livsstil til børn og unge mellem 10-14 år.

www.frokost-guide.dk Frokostguiden giver inspiration, fakta og tips til hvilke fødevarer, der er vitale for en sund frokost, hvad enten den er kold eller varm...

Giv madpakken en hurtig hånd Pjece udgivet af Fødevarestyrelsen. En hurtig guide til en sundere madpakke. Hvad skal du huske for at kunne sammensætte en sund og varieret madpakke?

www.Mejeriforeningen.dk Ideer til sunde madpakker og snacks.

Inspirationsside til mad- og måltidspolitikken

Ved hvilke lejligheder må der medbringes fede/søde sager og i hvilket omfang?

Se skolens sundhedspolitik

Skal det være tilladt at tage penge med på ture til mad og drikke?

Hvilke fede/søde sager må medbringes i skolen og SFO’en?

Hvilke andre typer madvarer kan erstatte de fede/søde sager i hverdagen og til fest?

Hvilke aktiviteter kan erstatte fede/søde sager til hverdag og fest?