Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Mad- og måltidspolitik

Formålet med politikken er, at elever, forældre og skolens ansatte får en fælles ramme at handle i. Det skal være en fælles sag at støtte eleverne i at få sunde vaner med hensyn til mad og drikke.

Danske børn og unge er generelt sunde og raske. Hvis børn og unge spiser for meget sukker og for lidt frugt og grønt, kan det føre til mistrivsel i form af:

 • Overvægt eller undervægt, hvilket på sigt kan medføre livsstilssygdomme.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Manglende energi og overskud til at indgå i sociale sammenhænge.

Da børnene er i skolen/SFO'en i mange timer hver dag, er det derfor en opgave for skolen/SFO'en i samarbejde med forældrene at arbejde for nærende mad- og måltidsvaner hos eleverne.

Fødevaredirektoratet anbefaler, at børn på skoler og institutioner skal have:

 • adgang til sund mad og frisk drikkevand
 • øget fysisk aktivitet
 • at leg og bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen

Søndermarkskolen vil i samarbejde med hjemmene medvirke til, at vores elever får en viden om sund kost.
Det er ikke skolens ansvar at gøre eleverne til sunde individer, men derimod at hjælpe dem til at kunne træffe valg, der fremmer deres sundhed.
Skolen og SFO'en forventer, at eleverne har spist morgenmad, inden de møder i skolen, og at de har nærende madpakker med hjemmefra.

Da frugt og grønt giver hurtig og sund energi og stiller den værste sult, så koncentrationen kan holdes til spisepausen, opfordres alle forældre til, at eleverne har medbragt frugt eller grønt til 10-frikvarteret.

Overordnet mål for mad- og måltidspolitikken er:

 • at give eleverne nogle redskaber, som er med til at udvikle deres evne og mulighed for selv at tage sunde valg og handle i forhold hertil
 • at fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen.
 • at samarbejde med forældrene, så sundhed og gode kostvaner er en fælles sag.
 • at kosten følger de overordnede anbefalinger fra Fødevarestyrelsen og de Nordiske Næringsstofs anbefalinger.

Disse mål nås ved:

Undervisningsdelen:

Det er skolens holdning, at måltider indtages i fællesskab med andre, og det er forældrenes ansvar at sørge for sunde kostvaner for deres børn.

 • Eleverne har mad med hjemmefra eller bestilt med fra madordningen samt en ”10 mad”/Forlomme evt. noget mad til sene eftermiddage
 • For 0.-6.kl. spises frokosten i fællesskab med klassen
 • at undervisningen i madkundskab lægger vægt på sundhed og sund ernæring
 • at mad- og måltidspolitikken tages op på forældremøder.
 • at sikre, at børnene/eleverne har den nødvendige tid at spise i og at det foregår i god ro og orden sammen med en lærer (Bh.kl.-6. kl.)
 • Madpakken er et forældreansvar, da den alene bliver givet til ens eget barn.
 • Skolen opfordrer til at slik, sodavand og kage kun medbringes/uddeles ved helt særlige lejligheder. Man kan fx ved fødselsdage tænke i sunde alternativer.

Rammerne omkring frokosten:

 • Der skal være god tid til at spise maden.
 • Der skal være tid til og let adgang til at få vasket hænder inden måltidet.
 • Det tilstræbes at maden kan indtages i rolige omgivelser.
 • Der er adgang til frisk drikkevand

Fritidsdelen:

 • Det er det overordnede mål for SFO og Klubs mad- og måltids-politik, at den mad vi serverer er nærende for børnene, så de har energi til at lege med deres kammerater og deltage i aktiviteterne. I det lange perspektiv er visionen at medvirke til at forebygge overvægt og livsstilssygdomme med henblik på, at børnene får et langt og sundt liv. Dette kommer til udtryk i følgende delmål:
 • Børn som møder tidligt på SFO før skoletid får tilbudt et mættende/nærende morgenmåltid i tidsrummet 7-7:30
 • SFO har en frugtordning. Forældrene giver et tilskud (frivilligt) til ordningen for at deres barn kan få frugt.
 • Klub opfordrer børnene til at gøre brug at tilbuddet om eftermiddagsmad/mellemmåltid. Forældrene giver et tilskud til ordningen for at deres barn kan få mad.
 • Ungdomsklubben opfordrer børnene til at gøre brug af tilbuddet om aftensmåltid.

De unge i ungdomsklubben bliver inddraget i serveringen af eftermiddagsmåltider eller aftensmåltidet svarende til deres alder.

Evaluering

Skolens ledelse er overordnet ansvarlig for mad- og måltidspolitikken, og at denne løbende evalueres. Politikken evalueres og revideres første gang i 2022, og herefter evalueres den hvert andet skoleår i samarbejde med Elevråd, Skolebestyrelsen og ansatte.

Mad- og måltidspolitikken skal være tilgængelig for forældre via AULA og offentligt via skolens hjemmeside.

Inspirationsspørgsmål til mad- og måltidspolitikken til brug ved forældremøder

 • Ved hvilke lejligheder må der medbringes fede/søde sager og i hvilket omfang?
 • Se skolens sundhedspolitik
 • Skal det være tilladt at tage penge med på ture til mad og drikke?
 • Hvilke fede/søde sager må medbringes i skolen og SFO’en?
 • Hvilke andre typer madvarer kan erstatte de fede/søde sager i hverdagen og til fest?
 • Hvilke aktiviteter kan erstatte fede/søde sager til hverdag og fest?

Godkendt på Skolebestyrelsesmødet den 10. november 2021