Profil

Søndermarkskolen er en velfungerende skole med et levende fællesskab, der ser trivsel og faglighed som hinandens forudsætninger, hvorfor vi vægter begge dele lige højt. På den måde lægger vi vægt på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.

Princip for mobiltelefoner og lignende elektronisk udstyr (device)

På Søndermarkskolen er skoledagen som udgangspunkt mobilfri på hele skolens område, hvilket gælder for såvel elever som forældre. Det er den, fordi vi har fokus på læring og trivsel, fordybelse, nærhed og dannelse.