Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Princip for mobiltelefoner og lignende elektronisk udstyr (device)

På Søndermarkskolen er skoledagen som udgangspunkt mobilfri på hele skolens område, hvilket gælder for såvel elever som forældre. Det er den, fordi vi har fokus på læring og trivsel, fordybelse, nærhed og dannelse. Det betyder, at elever, der har en mobiltelefon med i skole, vil blive bedt om at aflevere den ved dagens begyndelse, og at de får den udleveret igen, når de har fri. Mobilen må først benyttes, når man har forladt skolens område. Ønsker en elev ikke at aflevere sin mobil, skal den blive hjemme.

Der kan være enkelte timer eller fag, hvor mobiltelefonen indgår som en del af undervisningen. Det er den enkelte medarbejder, der bestemmer, hvornår og hvor mobiltelefonen er i brug.

Ovenstående gælder også for de store elever, der har udgangstilladelse. Det betyder at de, hvis de skal købe mad i spisepausen, er nødt til at medbringe kontanter eller betalingskort.

Elevernes mobiler vil i løbet af skoledagen blive opbevaret forsvarligt. Det er kun medarbejdere, der kan indsamle og udlevere telefonerne.

Skolen vil altid vurdere den enkelte sag individuelt i forhold til skader og bortkomst af mobiltelefoner. Det vil dog som udgangspunkt være forældrenes forsikring, der dækker barnets mobiltelefon. Såfremt man er bekymret for sit barns mobiltelefon må man lade den blive hjemme.

Det er vigtigt, at I som forældre overvejer og tager ansvar for, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole.

Man kan altid henvende sig til skolens kontor, hvis man har akut brug for at komme i kontakt med sit barn. Skolen vil altid kontakte dig, hvis der er behov for det.

Stol på, at dit barn med de professionelle voksnes hjælp kan klare de problemer, der opstår på skolen.

SFO Drivhuset
SFO Drivhuset følger samme regler som skolen. Elever i 3. klasse, som har fået udleveret mobilen efter endt skoledag, skal aflevere den igen når de kommer i SFO.

Klub Norden
I Klub Norden er mobiltelefoner tilladt efter skoletid men kun på Klub Nordens arealer.

Konsekvenser ved overtrædelse af mobilprincip
Anvender elever mobiltelefoner i skoletiden uden medarbejderes tilladelse er der følgende sanktionsmuligheder:

  • Første gang mobilen inddrages afleveres den på kontoret, hvor eleven kan hente den efter sidste undervisningslektion

  • Anden gang mobilen inddrages afleveres den på kontoret, hvor eleven kan hente den efter sidste undervisningslektion, når lærer/kontor har haft kontakt med forældrene

  • Tredje gang mobilen inddrages afleveres den på kontoret, hvor den ”overnatter” og kan hentes dagen derpå efter sidste undervisningslektion og efter ledelsen har haft samtale med forældrene

 

Princip for øvrige devices (elektroniske kommunikationsenheder)
Ovenstående princip er også gældende for andre lignende devices – eksempelvis tablet, Blackberry og bærbare computere.