Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Princip for kommunikationen mellem skole og hjem

Formål:
Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Mål:

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld
 • Alle forældre og ansatte er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer
 • Det tilstræbes at være så let som muligt for forældrene at holde sig opdateret om såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag. Det sker via MinUddannelse og Aula
 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber, at forældre får al relevant information så tidligt som muligt. Dette foregår typisk via Aula
 • Skolen kommunikerer i overensstemmelse med skolens værdier og vision
 • Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer
  • Som udgangspunkt foregår al kommunikation via Aula
 • Skolen kommunikerer retningslinjer for sygemelding og fravær ud til forældrene
 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær
  • Al fravær for en elev informerer forældre om via Aula til klassens lærere – se evt. fraværspolitik
 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter
 • Skolens ansatte svarer på henvendelser fra forældre ud fra følgende retningslinjer:
  • Der skal kvitteres for modtagelsen af en besked/mail indenfor 3 arbejdsdage
  • Der skal svares fyldestgørende indenfor 14 dage efter henvendelsen
 • Skolens ledelse har ansvar for at nye forældre får kendskab til skolens principper og retningslinjer
 • Skolens ledelse har fokus på god sammenhængende kommunikation til forældre til skolestartsbørn fra 1. maj til skolestart
 • Skolens ledelse har fokus på kommunikation til forældre, der ikke forstår dansk
 • Skolebestyrelsen formulerer principper for brug af Aula og MinUddannelse, og skolen tilbyder årligt kursus i brug af Aula og MinUddannelse med særlig fokus på 1. maj-børnene og forældre.
  • Skolen følger de kommunale retningslinjer for brugen af MinUddannelse (vedtaget kommunalt i 2019)
 • Skolens ledelse tilstræber sammenhæng i kommunikation på tværs af skole, sfo og klub
 • Skolen udarbejder en plan for, hvad der skal kommunikeres på forældremøder på forskellige klassetrin
 • Skolen inviterer forældre i tilpas god tid til forældremøder og skolehjem-samtaler

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene kontakter skolens ansatte via Aula
 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang
  • Klassens lærere informerer forældrene om, hvor og hvor ofte ugeplanen lægges ud
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til lederen for afdelingen
 • Forældrene retter som udgangspunkt henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves
 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten

Godkendt den 14. december 2020 i skolebestyrelsen

Revideres senest skoleåret 2023/24