Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Princip for skolehjem-samtaler

Formål:
Princippet for skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 • Skolehjem-samtalen giver forældrene og barnet et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide
 • Skolehjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål
 • Skolehjem-samtalen sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling
 • Skolehjem-samtalen sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål
 • Skolehjem-samtalen understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale

Skolens ansvar ved skolehjem-samtaler:

 • Skolen indkalder til skolehjem-samtaler i tilpas god tid, og samtalerne skal afholdes, så alle forældre og elever har reel mulighed for at deltage
 • Skolehjem-samtaler har i videst muligt omfang deltagelse af en repræsentant fra skolens SFO/Klub
 • Skolen sørger for, at der er afholdt elevsamtaler og udfyldt elevplan, inden der afholdes skolehjem-samtaler
 • Skolen sørger for, at elevplaner er tilgængelige for forældrene senest to uger før samtalen, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skolehjem-samtalen
 • Skolen indkalder regelmæssigt til skolehjem-samtaler – mindst 1 gang om året og derudover efter behov (såvel skolens som forældrenes behov)
 • Den obligatoriske samtale afholdes inden nytår og følges op med enten en behovssamtale med forældrene eller en samtale mellem elev og lærer inden maj
 • Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skolehjem-samtaler for en elev
 • Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring
 • Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i fagene og generel trivsel hvert år i forbindelse med skolehjem-samtalerne
 • Skolen sætter mål for elevens fremadrettede udvikling i samarbejde med eleven og forældrene ved samtalen

Forældrenes ansvar ved skolehjem-samtaler:

 • Forældrene forbereder sig til skolehjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres barn
 • Forældrene tilstræber, at mindst én forælder deltager i skolehjem-samtalen sammen med deres barn
 • Forældrene forventes at tage aktivt ansvar for deres børns skolegang
 • Forældrene forventes at støtte op om kontaktforældrene

Godkendt den 1. april 2020 af skolebestyrelsen
Revideres senest skoleåret 2022/23