Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Princip for meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen erstatter elevplanerne fra og med skoleåret 2022/23

Den daglige kommunikation mellem skolen og hjemmet sker gennem Aula. Aula er den officielle kommunikationsplatform, og den bruges til korte beskeder og informationer.

Meddelelsesbogen erstatter ikke kommunikationen som der er i AULA

Formål:

Meddelelsesbogen skal være et enkelt redskab til dialogen mellem skole, elev og forældre om elevens faglige og alsidige udvikling. Den skal indeholde nogle få, væsentlige fokuspunkter og overvejelser om, hvad der skal sættes fokus på for at understøtte elevens udvikling. 

I meddelelsesbogen skal der være oplysninger om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at imødekomme elevernes udfordringer i forbindelse med fx mistrivsel, højt fravær, faglige og eller sociale udfordringer.

Informationer omkring periodeplaner, undervisnings- og kompetencemål, uddannelses-parathed sker gennem ”Meddelelsesbogen/Skoleportalen”, og følger de gældende retningslinjer ift. kommunale og lovgivningsmæssige krav om hyppighed og omfang.
 

Mål:

 • At den primære dialog om Meddelelsesbogens indhold foregår på skole/hjem-samtalen med forudgående læringssamtale mellem elev og lærer.
 • Meddelelsesbogen har en skriftlig beskrivelse af de fokusområder, som barnet har og skal orientere forældrene om deres barns udviklingsområder.
 • At Meddelelsesbogen følger skoleåret og at der som udgangspunkt udarbejdes en ny for hvert skoleår
 • At der er en ensartethed ift. udseendet af Meddelelsesbogen igennem skoletiden, således at den er nem at orientere sig i, bla. ift. udviklingsfokus

 

Skolens opgave:

 • At de formelle krav i forhold til fagene Dansk og Matematik er opfyldt i Meddelelsesbogen igennem alle skoleårene
 • Der skal udarbejdes handleplan for det enkelte barn, hvor der bliver arbejdet med særlige indsatser
 • At det enkelte barns evt. handleplaner vedhæftes/vedlægges Meddelelsesbogen
 • At der bliver afholdt overleverings-samtaler ved skift med udgangspunkt i Meddelelsesbogen
   

Forældre:

 • Forældrene forpligter sig på, at holde sig orienteret i Meddelelsesbogens indhold

 

Princippet er udarbejdet af skolebestyrelsen feb. 2023

Skal revideres forår 2024.