Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Sundhedspolitik

I de senere år har der været større og større fokus på børns (og voksnes) sundhed. Årsagen er at flere og flere børn mistrives, bliver overvægtige og får livsstilssygdomme (diabetes, forhøjet blodtryk, m.m.) i en meget tidlig alder.

Formål:

- at eleverne oplever såvel fysisk, psykisk som social trivsel

Principper for dagligdagen:

Vi vil forsøge at sikre:

 • elevernes opmærksomhed på støjdæmpende inde-adfærd øges.
 • indeklima og hygiejne er i orden.
 • mobning ikke forekommer.
 • skolens dagligdag præges af en god omgangstone og nedsættende tiltaleformer tolereres ikke.
 • retningslinjer og aftaler overholdes, så unødvendige konflikter undgås.
 • eleverne sikres fysiske udfoldelsesmuligheder i frikvarterer.
 • fysiske aktiviteter indtænkes i undervisningssituationen.
 • tilstræbe, at eleverne bevæger sig mest muligt i deres skolehverdag, f.eks. cykler

 

eller går til skole.

 • Eleverne oplyses om den skadelige virkning af rygning og alkohol
 • Eleverne modtager seksualundervisning
 • Forældrene tager ansvaret for, at elevernes skolemad er sund og næringsrig.
 • Forældrene tager ansvaret for, at eleverne har madpakker til hele dagen.
 • Forældrene tager ansvaret for, at eleverne får et sundt og næringsrigt morgenmåltid.
 • Forældrene tager ansvaret for, at eleverne møder udhvilede.

 

Usund og sukkerholdig mad –og drikkevarer f.eks. slik, sodavand og saft bør ikke forekomme i skolens dagligdag.
 

Principper ved særlige lejligheder:

Det tilstræbes, at ved fester i skoleregi suppleres de mest usunde produkter med mere sunde. Evt. uddeling ved fødselsdage aftales i de enkelte klasser med forældrene, men usund og sukkerholdig mad -og drikkevarer, bør ikke forekomme i skolens dagligdag. Karamelkastning sidste skoledag bibeholdes.

- Oktober 2011