Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Princip for lejrskoleophold

Varighed:
Et lejrskoleophold på 3. klassetrin må vare 3 dage, 4. klassetrin må vare 4 dage og på 8. klassetrin, 5 dage.

Økonomi:
Udgiften til lejrskole afholdes af skolen.
Forældrene betaler et tilskud til forplejning. Det maksimalt tilladte beløb til dækning af forplejning er 75
kr. pr. dag (jf. Undervisningsministeriet).

Herudover kan klassens forældre og elever, eventuelt i samarbejde med skolen ,
gennem fælles indtjening eller på anden måde i fællesskab skaffe midler til dækning
af udgifter, der ligger ud over det bevilgede beløb.

Forsikring:
Det er, jf. Frederiksberg kommunes retningslinjer, forældrenes ansvar, at deres børn er (rejse) forsikrede
i forbindelse med lejrskolen.