Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Rygepolitik

Rygepolitik i Frederiksberg Kommune


Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 2. december 2019 med virkning fra 1. januar 2020.
 

Frederiksberg Kommune ønsker med denne politik at skabe sunde rammer for ansatte i kommunen samt 
skærme børn og unge mod rygning.


Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019-2022 at sikre en røgfri generation på Frederiksberg. Målet er at vi i 2030 vil opleve den første røgfri generation i Danmark og Frederiksberg Kommune er med i partnerskabet Røgfri Fremtid.


Ansatte må ikke udsættes for passiv rygning i kommunale lokaler. Det betyder i praksis:


- at der ikke må ryges i kommunale lokaler og i kommunens køretøjer 


- at der ikke kan indrettes rygerum


- at der på arbejdspladser, der udgør et hjem eller værested for borgere, skal sikres, at medarbejderne ikke udsættes for passiv rygning ved, at beboere og pårørende ikke ryger i egne lokaler, når der er ansatte til stede. Der må ikke ryges i fælles opholdslokaler


- at for kommunens ansatte, som udfører arbejde i borgerens hjem, gælder lovgivning om røgfrie 
miljøer, hvilket betyder, at borgeren ikke må ryge, når den ansatte opholder sig i hjemmet, og at der skal luftes ud i de lokaler, hvor ansatte arbejder. Medarbejderen må ikke ryge i borgerens hjem.


Ansatte på Frederiksberg Kommunes arbejdspladser eller selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, må ikke ryge på arbejdspladsen. Det betyder i praksis, at rygning kan ske, når det er foreneligt med varetagelse af arbejdet og ansatte, der er omfattet af flekstidsaftale, skal anvende denne.


Ansatte på Frederiksberg Kommunes arbejdspladser eller selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, og som arbejder med børn og unge må ikke ryge i løbet af arbejdsdagen for at sikre en røgfri generation.


Det betyder i praksis, at
- Medarbejderne på daginstitutioner, skoler, klubber og andre steder, hvor børn og unge opholder sig fast, må ikke ryge i arbejdstiden hverken indendørs eller udendørs, heller ikke uden for matriklen. 
 

HR sikrer, at arbejdspladser der er omfattet af ovenstående vil blive gjort opmærksom på det.
 

Ved rygning forstås alle former for tobak og e-cigaretter. 
 

Arbejdspladser, som ikke er omfattet af Røgfri Generation, kan supplere politikken ved selv at indføre røgfri arbejdsdag og lokalt aftale, hvordan røgfri arbejdsdag skal fungere i praksis.
 

Arbejdspladser, der fysisk er placeret i nærheden af arbejdspladser omfattet af Røgfri Generation (eksempelvis et plejehjem der er nabo til en daginstitution), opfordres til at drøfte lokalt, hvordan de sikrer, at rygning ikke sker, hvor børn og unge færdes.
 

Det er det lokale MED-udvalg/-personalemøde, der aftaler at supplere politikken.

Link til lovgivning om røgfri miljøer: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11388