Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndermarkskolens logo
Mobil menu

Principper for idrætsundervisningen

 

Sådan foregår idrætsundervisningen på Søndermarkskolen

Alle skolens elever har idræt, og faget prioriteres på lige vilkår med skolens øvrige fag.

Som ved al undervisning er det også i idræt af afgørende betydning for elevens udbytte, at denne møder forberedt til undervisningen.

På Søndermarkskolen betyder det:
•    Der skabes tradition for at alle elever deltager i idræt.
•    Alle elever møder omklædte til idræt og alle elever går i bad efter idræt.
•    Hvis vejrforholdene tillader det, tilstræbes det at undervisningen foregår udendørs fra april til oktober.
•    Elever skal medbringe håndklæde, idrætstøj og fodtøj, som passer til vejret. Udendørs fodtøj kan ikke bruges i hallen, hvorfor der her bruges indendørssko. Man dyrker selvfølgelig ikke idræt i det samme tøj man har på i de øvrige undervisningstimer.
•    Af sikkerhedshensyn skal smykker og ure tages af inden idræt.
•    Elever med fodvorter skal have badesandaler eller lign. På.
•    Ved ekstraordinært stort fravær, hyppig forglemmelse af idrætstøj og håndklæder eller ved meget dårlig opførsel, indkaldes forældrene til et møde på skolen.

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet fritages helt eller delvist fra fysiske aktiviteter én uge ad gangen – dog højst i fire sammenhængende uger. Fritagelse over fire uger kan kun forekomme ved fremvisning af lægeattest. Udgiften til lægeattesten betales af skolen.

De elever, som er fritaget, skal være til stede i idrætstimerne. Ved fritagelse over fire uger træffer skolelederen i samråd med hjemmet og læreren afgørelse om, hvordan timerne skal anvendes.